مبل تک نفره هلگر مدل Happy

مبل تک نفره مدل Happy

محصول شرکت هلگر

شرکت سریر ارگ شفق(مبلمان مهیایی)

HAPPY را اگر از روبرو نگاه کنید خواهید دید که با چهره خندان خود در فضای مورد نظرتان شادی و خوشی می پراکند. این صندلی به صورتی طراحی شده است که برای نشستن افراد مختلف با جثه های متفاوت مناسب باشد و می توانید مطمئن باشید که کسی از نشستن روی این صندلی خسته نمی شود. HAPPY هم در فضاهای اداری و هم در فضاهای خانگی به زیبایی هرچه بیشتر فضا کمک می کند.

ویژگی محصول

عمق : 64cm

ارتفاع : 74cm

عرض : 79cm

ارتفاع نشیمن : 40cm


بازدیدها : 330

پاسخ

Scroll To Top