نیم ست اداری انرژی مدل B931-2

نیم ست اداری مدل B931-2

محصول شرکت انرژی

شرکت سریر ارگ شفق(مبلمان مهیایی)

 

ویژگی محصول

مبل یک نفره

وزن : 47kg

ارتفاع کف : 44cm

ارتفاع تاج : 90cm

عرض بیرون به بیرون دسته : 100cm

مبل دو نفره

وزن : 63kg

ارتفاع کف : 44cm

ارتفاع تاج : 90cm

عرض بیرون به بیرون دسته : 165cm


بازدیدها : 461

پاسخ

Scroll To Top